کسراکسرا، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه سن داره

کسرا تک ستاره زندگی

به خاطر تو

به خاطر تو خورشید را قاب می كنم و بر دیوار دلم می زنم به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم به خاطر تو كلماتم را به باغهای بهشت پیوند می زنم به خاطر تو دستهایم را آیینه می كنم و بر طاقچه یادت می گذارم به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمانهای دور دست چشم پوشید به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت     ...
6 مرداد 1392
1